Borensbergs baptistförsamling
November 2019

v. 44
3 10:00 Allhelgonagudstjänst
”Där rosor aldrig dör”, Niklas Bjernhagen, Skatten, fika
v. 45
5 ti 10:00 Bön
10 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Öknen ska blomma”, Niklas Bjernhagen, Skatten, fika
v. 46
12 ti 10:00 Bön
14:00 Trivselträff
”Bönesvar och andra roliga historier”, Barbro och Hans Ehliar, servering
17 10:00 Gudstjänst
”Växa vidare”, Jonna Gill, Skatten, fika
v. 47
19 ti 10:00 Bön
20 on 14:00 Andakt på Husbygården
24 10:00 Missionsgudstjänst
”Församlingen växer i förföljelse”, besök av Harriet Törnkvist, Open Doors, Niklas Bjernhagen, Skatten, fika
v. 48
26 ti 10:00 Bön
14:00 Trivselträff
”Minns du sången”, Ulla-Maj Strand och Lennart Eidersjö, servering