Borensbergs baptistförsamling
Januari 2020

v. 01
5 10:00 Gudstjänst
Jan Petersson, fika
v. 02
6 10:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
19:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
7 ti 10:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
19:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
8 on 10:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
19:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
9 to 10:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
19:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
10 fr 10:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
19:00 Salemkyrkans bönevecka
Bön
12 10:00 Församlingens årsmöte
Servering
v. 03
14 ti 09:00 Ekumenisk bönevecka i Borensberg
Vardagsgudstjänst i Björkhällakyrkan
15 on 19:00 Ekumenisk bönevecka i Borensberg
Bön i Salemkyrkan
16 to 19:00 Ekumenisk bönevecka i Borensberg
Bön i Pingstkyrkan
18 18:00 Ekumenisk bönevecka i Borensberg
Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Mika Juurikivi
19 11:00 Ekumenisk bönevecka i Borensberg
Ekumenisk gudstjänst i Björkhällakyrkan, Mika Juurikivi
v. 04
21 ti 10:00 Bön
14:00 Trivselträff
”Mitt möte med ett par kvinnor i Bibeln”, Anne Henriksson, servering
26 10:00 Gudstjänst med nattvard
Niklas Bjernhagen, Skatten, fika
v. 05
28 ti 10:00 Bön