Borensbergs baptistförsamling
Februari 2020

v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Sven-Åke Andersson, Skatten, fika
v. 06
4 ti 10:00 Bön
14:00 Trivselträff
”Vi är en sekund i epokernas ström – sånger av Björn Afzelius”, Mikael Billemar och Kjell Silverwitt, servering
9 10:00 Gudstjänst och seminarium med Daniel Röjås
Kl 10 Gudstjänst, ”Bönen – ett skydd för våra tankar”, Daniel Röjås, Niklas Bjernhagen, Skatten
Kl 11.45 Lunch
Kl 12.15 Seminarium med Daniel Röjås, ”Bönen och den lilla gruppens stora betydelse”
v. 07
11 ti 10:00 Bön
16 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Helt liv”, Niklas Bjernhagen, Skatten, fika
v. 08
18 ti 10:00 Bön
14:00 Trivselträff
”Kapelabröderna sjunger de gamla läsarsångerna i raskt och glatt tempo”, servering
19 on 14:00 Andakt på Husbygården
23 10:00 Gudstjänst
”Förundran”, Niklas Bjernhagen, Salemsångarna, Skatten, fika
v. 09
25 ti 10:00 Bön