Borensbergs baptistförsamling
Oktober 2021

v. 39
3 10:00 Gudstjänst & Skatten
Predikan av Mattias Eveborn. Kyrkfika.
v. 40
9 13:00 "Vår församling i Borensberg"
Undervisning av Lars-Erik Axenstedt. Tid för samtal och fika.
10 10:00 Gudstjänst & Skatten
Predikan av Lars-Erik Axenstedt. Kyrkfika.
v. 41
12 ti 14:00 Trivselträff
"I Josefs och Marias fotspår: en vandring från Nasaret till Betlehem" Berith Svensson, Bo Hellman, Ann-Cathrin Hellman. Fika & andakt.
17 10:00 Gudstjänst & Skatten
Predikan av Timo Kjellberg
v. 42
24 10:00 Dela livet-gudstjänst med nattvard
Vi lyssnar på varandras berättelser om vad Gud gör och delar med oss av bibelord vi gillar.

Kyrkkorv och Församlingsmöte.
v. 43
26 ti 14:00 Trivselträff
Allsång i Salem med Lennart Eidersjö och Salemsångarna. Fika & andakt.
31 10:00 Gudstjänst & Skatten