Borensbergs baptistförsamling
Maj 2022

v. 17
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan av Bernt Broberg, ledning av Eva Andersson. Salemsångarna.
v. 18
2 19:00 Bön i Salemkyrkan
8 10:00 Gudstjänst
Predikan av Jonna Gill, musiker är Tobias Hedlund.
v. 19
10 ti 14:00 Trivselträff
"En blandning av fart och fläkt, humor och allvar" Musikgruppen Harmoni. Fika & andakt.
15 10:00 Gudstjänst med barnvälsignelse
Predikan av Bernt Broberg, musiker är Tobias Hedlund.
v. 20
16 19:00 Bön i Salemkyrkan
22 10:00 Gudstjänst
Gästtalare Kjell Zinkmark. Ledning av Jan Petersson, musiker är Anette Petersson.
v. 21
29 10:00 Gudstjänst
Predikan av Urban Arvidsson. Ledning av Anita Arvidsson, musiker är Miriam Danielsson.
v. 22
30 19:00 Bön i Salemkyrkan