Borensbergs baptistförsamling
November 2022

v. 44
1 ti 14:00 Trivselträff
"Himlen är ett underskattat resmål" Ord, tankar och sånger om saknad, tröst och hopp. Bernt Broberg.
6 10:00 Gudstjänst
Predikan av Jonna Gill. Musiker är Tobias Hedlund.
v. 45
10 to 19:00 Ekumenisk bön i Salemkyrkan
12 17:00 Bibelstudium i Pingstkyrkan
Apostlagärningarna
13 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan av Bernt Broberg. Musiker är Anette Petersson. Gudstjänstledare är Anita Arvidsson.
v. 46
15 ti 14:00 Trivselträff
"Vi vill ge av vår sång" Gospel Five Motala
20 10:00 Gudstjänst "nära livet"
Musiker är Tobias Hedlund.
Församlingsmöte hålls efter gudstjänsten.
v. 47
24 to 19:00 Bön i Salemkyrkan
27 10:00 Adventsgudstjänst
Ledning av Lennart Eidersjö. Predikan av Bernt Broberg. Salemsångarna.