Borensbergs baptistförsamling
Maj 2023

v. 18
2 ti 14:00 Trivselträff
”Min livsberättelse om uppväxt i missbrukshem till
ett liv som omsorgspastor”
Susanne Borén
4 to 19:00 Bön
7 10:00 Gudstjänst
Predikan av Tobias Hedlund. Musiker är Miram Danielsson.
Skatten
v. 19
14 17:00 Gudstjänst
Gemensam gudstjänst med Pingst i Salemkyrkan.
Predikan av Mika Juurikivi. Musiker är Eva Andersson.
v. 20
21 10:00 Gudstjänst
Predikan av Jonna Gill. Musiker är Anette Petersson.
Skatten
v. 21
22 14:15 Sång och andakt på Husbygården
28 10:00 Gudstjänst
Pingstdags-gudstjänst med nattvard.
Predikan av Bernt Broberg. Musik av Salemsångarna och Tobias Hedlund.