Borensbergs baptistförsamling
Februari 2024

v. 05
1 to 10:00 Bön i Pingstkyrkan
3 17:00 Bibelstudium
Bernt Broberg undervisar från bibelboken Nehemja "Nuläget och framtiden"
4 10:00 Gudstjänst med nattvard
Bernt Broberg och Miriam Danielsson medverkar. Skatten för barnen.
v. 06
6 ti 14:00 Trivselträff
Besök av Borensbergs Sega Gubbar. Servering och andakt.
7 on 19:00 Körövning
8 to 19:00 Bön i Salem
11 10:00 Dela Livet-gudstjänst
En gudstjänst där vi alla får bidra och dela med oss av våra erfarenheter av tro, tvivel, livet och Gud. Kyrkfika.
v. 07
14 on 19:00 Körövning
15 to 10:00 Bön i Pingstkyrkan
17 17:00 Bibelstudium
Bernt Broberg undervisar från bibelboken Nehemja "Tillsammans i med och motgång"
18 17:00 Gudstjänst i Pingstkyrkan
Bernt Broberg medverkar. Kyrkfika.
v. 08
20 ti 14:00 Trivselträff
"En salig blandning med systrarna Danielsson". Servering, andakt.
22 to 19:00 Bön i Salem
25 10:00 Gudstjänst
Jonna Gill och Anette Pettersson medverkar. Skatten för barnen. Kyrkfika.
v. 09
28 on 19:00 Körövning
29 to 10:00 Bön i Pingstkyrkan