Borensbergs baptistförsamling
Meny
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 10:00 Tillsammansgudstjänst
”Vilodagen”, Linda Sjöberg, Niklas Bjernhagen, fika
Spara i din kalender
v. 10
3 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
14:00 Trivselträff
”Från Långviksmon till Fornåsa”, Linn Bernberg, pastor i Betel Fornåsa, servering
Spara i din kalender
6 fr 18:00 Ekumenisk bön Tjällmo kyrka
Avfärd från Björkhällakyrkan kl 17.30
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
”Ett välsignat liv”, Jan Peterson, Skatten, fika
Spara i din kalender
v. 11
10 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst
”Lovsång”, Niklas Bjernhagen, Skatten, fika, församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 12
17 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
14:00 Trivselträff - INSTÄLLD!
”I Josefs och Marias fotspår: en vandring från Nasaret till Betlehem”, Berith Svensson och Bo och Ann-Catrine Hellman, servering
Spara i din kalender
18 on 14:00 Andakt på Husbygården - INSTÄLLD
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst med nattvard
”Varför firar vi gudstjänst?”, Niklas Bjernhagen, Salemsångarna, Skatten, fika
Spara i din kalender
v. 13
24 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst INSTÄLLD
”Vilken skillnad gör bönen?”, Niklas Bjernhagen, Skatten, fika
Spara i din kalender
v. 14
31 ti 10:00 Bön
Spara i din kalender
14:00 Trivselträff - INSTÄLLD!
”Vi minns Alice Babs i psalmer och sånger”, Glory Lundgren och Ann-Margret Runhamn, servering
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt