Borensbergs baptistförsamling
Meny

Hemgrupper

Under veckan möts vi i hemgrupper, som är en mindre grupp (4-12 personer). I hemgruppen samtalar vi, läser Bibeln och ber tillsammans. Vi tror att hemgruppen är ett viktigt komplement till gudstjänsten. I den mindre gruppen kommer vi varandra lite närmare, vi delar livet med varandra och vi stöttar och uppmuntrar varandra i efterföljelsen av Jesus.