Borensbergs baptistförsamling
Meny

Stickcafé

Varannan torsdag kl 18.30 under våren och hösten möts vi för att sticka, virka och sy. En del av det som vi tillverkar skickas sedan till Hjärta till hjärtas arbete i Lettland och kommer behövande till del. En viktig del av Stickcafét är också gemenskapen och fikat under kvällen.

För mer info, kontakta Eva Andersson: 070 277 14 06