Borensbergs baptistförsamling
Meny

Historia

Den frikyrkliga historien i Borensberg går tillbaka till 1860-talet. Under ett par decennier besöktes trakten av metodistiska predikanter och evangelister från Helgelseförbundet. Dessa höll stugmöten och de första fröna till en församling började planteras.

Det första kapellet, Salemkapellet, uppfördes år 1891 på den plats där Salemkyrkan nu står. Det var köpman Klas Ingesson och korpral A. W. Kardell som undertecknade ett upprop om gåvor för uppförandet av ett bönehus. Bidrag lämnades efter förmåga, allt från en till fem kronor skänktes, och man fick in det som behövdes. Året efter, 1892, bildades Borensbergs kristliga alliansförening, som vid starten hade 16 medlemar. A. W. Kardell blev dess förste ordförande och alliansföreningen stod som laglig ägare av Salemkapellet. Förutom som bönhus användes också kapellet för olika ändamål i samhället, såsom tingssamanträden, skogsauktioner och logmöten.

Utifrån den frikyrkliga verksamheten i bygden väcktes tanken om ett församlingsbildande, och år 1911 blev maskinist Klas Fogelkvist föreståndare för en utpost i Borensberg från Kristbergs baptistförsamling. Till en början möttes man ungefär en gång per månad för att fira nattvard och för uppbyggelse och med tiden växte sig tanken om en självständig församling allt starkare.

År 1916 ställdes så frågan av Axel Samor till Kristbergs baptistförsamling om möjligheten att bilda en församling i Borensberg, och den 2 september 1917 bildades Borensbergs baptistförsamling av 25 medlemmar: 17 kom från Kristbergs baptistförsamling, sex kom från Linköpings första baptistförsamling och två var nydöpta. Efter ett år och fyra månader hade församlingen vuxit till 49 medlemmar. Man kom överens med Borensbergs kristliga alliansförening om att ha enskilda möten i Salemkapellet.

År 1927 köpte församlingen Salemkapellet av alliansföreningen för 700 kr. Men behovet av ett nytt kapell var uppenbart, och en insamling för detta ändamål påbörjades. År 1928 revs det gamla kapellet och i oktober 1928 kunde det nya kapellet invigas av missionsföreståndare John Ongman.