Borensbergs baptistförsamling
Meny

Mission

Missionsarbete i andra länder har ända sedan starten varit en viktig del i församlingens liv. Under flera decennier stöttade Salemkyrkan missionärerna Stig och Anna Axelsson som arbetade i Centralafrika, i de nuvarande länderna Centralafrikanska republiken och Republiken Kongo. Senare har församlingen stöttat missionsarbete på flertalet andra platser. Idag stöttar Salemkyrkan Maria Finnevidsson, som är EFKs regionledare i Asien (bosatt i Thailand), och Ferro och Anna-Maria Mehmedovic som arbetar med församlingsgrundande arbete i Valencia, Spanien.

Ge för livet

En annan del av vårt missionsarbete är de projekt vi stöttar inom Evangeliska Frikyrkans sociala arbete, ”Ge för livet”. Vi samlar in det arbetet, t ex vid Cafét i samband med Husbyfjöls marknad där allt överskott går till Ge för livet och i gudstjänster och andra samlingar.